Bilder fra kurs i kreative teknikker

Siste smykkekurs var en stor suksess! Våre kursdeltagere laget fantastiske smykker ved å bruke ulike kreative teknikker.