Fres i vei!

Moderne teknikker åpner opp for mange muligheter innen det å lage smykker, og våre kursholdere er meget oppdaterte når det kommer til smykkeproduksjon. På vårt verksted kan man utføre alle tradisjonelle teknikker, men i tillegg har vi meget avansert utstyr for 3D tegning(CAD) og fres(CAM). Praktisk fungerer det slik at du som smykkedesigner kommer til oss med en idee eller skisse. Vi overfører/programmerer denne skissen inn i vårt CAD program. Når dette er gjort vil du få en helt naturtro 3D tegning av din skisse og denne freser vi så ut i voks. Maskinen som håndterer fresingen er meget presis, og modellen av voks kan benyttes direkte i videre støpeprosess. Er du ikke fornøyd med modellen gjør man enkle justeringer i CAD programmet og freser ut en ny modell.

Det er ikke alle forunt å holde "sitt eget" smykke i hånden, før det går til produksjon......