Inspirasjon....

Det finnes flere steder på nettet hvor man kan hente inspirasjon når man skal lage smykker. Internasjonalt finnes det mange sider, men det er også noen perler i Norge. Med jevne mellomrom vil vi dele med oss av de stedene vi finner, og først ut er bloggen til Smykkeline. Skroll deg nedover siden og se mange ulike teknikker tatt i bruk, alt fra det enkleste til støping og mer omfattende arbeid.

De fleste teknikkene kan du lære igjennom våre kurs.